Register Login
CARI Infonet Return home

superjinkou's space https://mforum2.cari.com.my/?1986716 [Favorites] [Copy] [Share] [RSS]

Blogs

các nhà xuất khẩu Việt Nam sử dụng superjinkou.c .

Viewed 718 times7-7-2014 09:52 PM |Personal category:Business & Professions| export, chinaEm là Minh Trang ca công ty Superjinkou ( link www.superjinkou.com Cty Singapore) đến t Thượng Hi Trung Quc.

     Sáng nay em va gi đin  v Cty thì gp ch Hnh, em mun bàn vi Anh v vic Cty xut khu hàng sang th trường Trung Quc. Cty Superjinkou được thành lp gn 10 năm, hin ti đã có hơn 2000 cty đến t các quc gia khác nhau đã tr thành hi viên ca Superjinkou ( tham kho qua trang web Cty www.superjinkou.com )


     Trước tiên em s nói v vic khi cty Anh hp tác vi Cty Suprjinkou ca em,(www.superjinkou.com) Cty ca Anh s có li ích sau:

+ Trong 20 ngày s thiết kế 1 gian hàng trc tuyến để qung cáo dành  riêng cho Cty (không gii hn s sn phm) trên sàn trin lãm trc tuyến ca Cty Superjinkou;

+Sàn trin lãm online www.superjinkou.com hin ti là sàn trin lãm trc tuyến duy nht Trung Quc giúp các Công ty nước ngòai trong đó có Vit Nam gii thiu Cty và sn phm ca mình đến các Doanh nghip Trung Quc có nhu cu mua, ngòai ra Cty Superjinkou còn h tr các doanh nghip nước ngòai tìm đối tác.


+ Cty chúng tôi không thu bt k chi phí nào dành cho doanh nghip Trung Quc hay Vit Nam khi 2 bên đã ký kết thành công, chính vì nguyên nhân đó nên hu như các doanh nghip Trung Quc đều thông qua Cty Superjinkou để tìm ngun sn phm t nước ngòai trong đó có Vit Nam.

+Sàn trin lãm trc tuyến ca Cty Superjinkou người xem ch yếu là các doanh nghip đến t hơn 200 tnh thành Trung Quc- h là các nhà phân phi, đại lý và người mua trc tiếp vi s lượng hàng ln;
+ Gian hàng trin lãm này s qung bá sn phm trong thi gian 1 năm / 12 tháng / 365 ngày, 24h/24h;


+ Ngoài ra, Superjinkou cam kết trong 3 tháng đầu tiên s tìm v khách hàng / đại lý phân phi tim năng và cht lượng cho Anh (được b phn thm tra tư cách khách hàng thông qua), nếu trong quá trình hp tác Anh phát hin đối tác không phù hp vi nhu cu sàn phm cũng như không cht lượng thì Superjinkou phi có trách nhim đổi khách hàng cho Anh;


+Trong 1 năm hp tác , Superjinkou s h tr Anh trong vic dch các thông tin ca khách hàng Trung Quc qua tiếng anh để Anh có th d dàng trong vic giao dch mà không ly thêm bt kì mt chi phí nào khác+ H tr Công ty trong vic dch các thông tin liên h t khách hàng Trung Quc sang anh ng trong 1 năm.


+ H tr công ty trong vic kim tra cht lượng nhng khách hàng liên h trc tiếp t


Trung Quc.


+ Ngoài ra thông qua sàn trin lãm trc tuyến ca Superjinkou các doanh nghip Trung Quc khi có nhu cu s đặt hàng vi Cty, Superjinkou s chuyn nhng hóa đơn hàng này v cho Cty để Cty hp tác vi đối tác Trung Quc mà không ly thêm chi phí nào.


 


Apa Reaksi Anda...

Comments (0 Comment)

facelist

You have to be logged to leave a comment Login | Register

 CARI App
Get it FREE Google play
 Twitter
 Instagram
cari_infonet
FOLLOW
Copyright © 1996-2020 Cari Internet Sdn Bhd All Rights Reserved(483575-W)
Private Cloud provided by IPSERVERONE
Advertise with us
To Top